Sadarbībā ar Latvijas lielākajām komercbankām ir sagatavots ME7 Apartments dzīvokļu iegādes kreditēšanas piedāvājums.

Katrā no bankām ir tieši par projektu informēts kredītspeciālists. Tādēļ lēmums par finansējuma piešķiršanu tiks pieņemts visīsākajā laikā un dokumentu noformēšanas procedūra būs ātra.

No 2015. gada marta pirmās iemaksas apmērs, pērkot dzīvokli ar bankas starpniecību, ir 10-15% apmērā no dzīvokļa pirkuma cenas.

Turklāt, ģimenes ar bērniem hipotekāro kredītu ar atvieglotiem nosacījumiem pirmajai iemaksai var saņemt valsts atbalsta programmas ALTUM mājokļu iegādei ietvaros visās minētajās bankās.

Hipotek%c4%81rais kred%c4%abts

Sadarbojamies ar: